Chính Sách Riêng Tư

Mê Truyện Hay cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và cam kết xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm và tuân thủ luật pháp hiện hành. Chính sách riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ thông tin của bạn.

Thông tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau khi bạn truy cập và sử dụng trang web Mê Truyện Hay:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp: Bao gồm thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia vào các hoạt động trên trang web. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.
 • Thông tin thu thập tự động: Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm:
  • Thông tin thiết bị: Loại thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành, định danh thiết bị duy nhất, địa chỉ IP và các thông tin liên quan đến thiết bị khác.
  • Thông tin nhật ký: Bao gồm ngày và giờ bạn truy cập trang web, các trang bạn đã xem, thời gian bạn ở trên mỗi trang, liên kết bạn nhấp vào và thông tin kỹ thuật khác về kết nối của bạn.
  • Thông tin vị trí: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí chung của bạn (ví dụ: thành phố, quốc gia) dựa trên địa chỉ IP của bạn.
  • Cookies và công nghệ theo dõi tương tự: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi tương tự (như web beacons, pixel tags) để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

Cách Chúng Tôi Sử dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web.
 • Gửi cho bạn thông tin về trang web, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.
 • Trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn.
 • Phân tích và theo dõi việc sử dụng trang web.
 • Bảo vệ trang web và người dùng của chúng tôi khỏi các hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Tiết Lộ Thông Tin của Bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong những trường hợp hạn chế sau:

 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba với sự đồng ý rõ ràng của bạn.
 • Để cung cấp dịch vụ cho bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi trong việc vận hành trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ email).
 • Để tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như để tuân thủ trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu pháp lý khác.
 • Để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc làm như vậy là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba điều hành. Chính sách riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông lệ về quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập thông qua trang web của chúng tôi.

Thay Đổi Chính Sách Riêng Tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách riêng tư này theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách riêng tư này trên trang web của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên xem lại Chính sách riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.